,,Różnym krokiem, ale jedną drogą”

W naszym przedszkolu pomagamy odnieść sukces, każdemu dziecku. Podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa.

,,Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”